Downloads

Alom heeft de producten en services die zij levert gedocumenteerd in digitale vorm. Het overzicht van te downloaden informatie is onderverdeeld in de rubrieken; beleidsverklaring, certificaten, CO2 Prestatieladder, productcertificaten en Product Data Sheets. In de rubriek CO2 prestatieladder kunt u alles kunt vinden over onze keteninitiatieven CO2 reductie, energiedoelstellingen en reductiemaatregelen.