Hoofdbaan

Alom is actief op het verschillende segmenten in het spoor, waaronder van de hoofdbaan. Het Nederlandse spoorwegnet heeft een lengte van 7000 km spoor. ProRail is de spoorwegbeheerder en verantwoordelijk voor het onderhoud, de vernieuwing en uitbreiding van het Nederlandse spoorwegnet. Alom is voortdurend in overleg met ProRail om de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van het spoor te waarborgen. Dit door middel van de engineering & levering van de juiste spoorwegmaterialen.